Skip navigation

 


 

Het Tilburgsbos
Actueel

Schapen op De Gaas

door Ralf Van Humbeeck | |   De Gaas

Vandaag 27 juni rond het middaguur zijn de schapen van herder Bart van Ekkendonk in het gebied van De Gaas gearriveerd.

In de komende dagen gaan de pakweg 250 wollige grazers onder toeziend oog van Bart hard aan het werk. Het begrazen van het gebied is een belangrijk middel om het heidegebied in goede conditie te houden. De schapen zorgen ervoor dat dominante begroeiing zoals grassen en bos geen kans krijgen het gebied te overwoekeren.

Het begrazen met schapen heeft flinke voordelen. Omdat de kudde onder begeleiding van de herder staat kan deze precies bepalen op welk deel de dieren hun graaswerk verrichten. Hierin verschillen schapen van loslopende paarden of runderen. Gedurende de dag is Bart bij zijn kudde te vinden en mocht u interesse hebben dan is hij zeker bereid verdere uitleg te geven over het begrazen.

Naast het gebied De Gaas worden ook in het Bleukbos en de Drijflanen schapen ingezet voor onderhoud van de heide. Als je meer wilt weten hou je deze website in de gaten. Of kijk op de website van stadsbos013.

Terug