Skip navigation

 


 

Het Tilburgsbos
Actueel

Bodemverbetering beukenlaan en plaatsen palen.

door Ralf Van Humbeeck | |   Vredelust-Heidepark

In het Vredelust-Heidepark is bodemverbetering toegepast onder een deel van het beuken carré en zijn nieuwe afscheidingspalen geplaatst.

Ook in het Vredelust-Heidepark is door Boomrooierij Weijtmans het nodige werk verzet. Zo is er een verbetering van de groeiplaats van een beukenlaan gerealiseerd. Aan de rand van het rugbyveld zijn boomstammen geplaatst om een zone veilig te stellen voor de ontwikkeling van een strooisel-laag als vervanging van gras.

Hiervoor is de graszode heel licht gefreesd om een storende laag te voorkomen en is vervolgens een schimmel-dominante laag mulch (bodemverbeteraar) aangebracht. Deze strooisel geeft een goede aanzet naar een strooisel-laag zoals die van nature in het bos aanwezig is. Het bodemleven kan weer goed op gang komen en vocht wordt goed vastgehouden in de bodem.

Verder zijn nieuwe palen rijen geplaatst van inlands hardhout, namelijk robinia. Leuk te melden is dat dit hout afkomstig is uit het Vredelust-Heidepark zelf. Zo stimuleren we hergebruik. Deze palen zijn geplaatst om doorrijden van voertuigen en parkeren in de laan te voorkomen. Op de planning staat om nog 3 nieuwe beuken te planten in de laan, dit zal de komende periode nog uitgevoerd gaan worden.

Terug